V odbaveném zavazadle je často dovolené převážet předměty, které si nemůžete vzít s sebou do kabiny letadla. Je však zakázáno převážet výbušniny, zápalné látky a zařízení, která mohou způsobit vážné zranění nebo ohrozit bezpečnost letadla.

Doporučujeme vám si před cestou důkladně prostudovat podrobná pravidla, které předměty je možné přepravovat v odbaveném zavazadle: Ke stažení zde.

Předměty zakázané přepravovat v odbavených zavazadlech

Do této kategorie řadíme například:

 • munici
 • rozbušky
 • detonátory a zápalná zařízení
 • miny, granáty a jinou vojenskou výzbroj obsahující výbušniny
 • ohňostroje a jiné pyrotechnické výrobky
 • dýmovnice a kouřové patrony dynamit
 • střelný prach a plastické výbušniny

Z bezpečnostních důvodů je v odbavených zavazadlech zakázána přeprava samostatných (náhradních) lithiových baterií a omezena přeprava zařízení, které jsou těmito bateriemi vybaveny (powebanky, notebooky, tablety, elektronické cigarety, aku vrtačky a šroubováky, drony a jiné dálkově ovládané elektrické modely). V odbaveném zavazadle dále nedoporučujme přepravovat kinofilmový materiál, cennosti, hotovost, elektroniku, nezbytné léky a doklady. Všechny tyto předměty doporučujeme přepravovat v příručním zavazadle nebo se na přesné podmínky jejich přepravy předem dotázat u letecké společnosti.

Předměty, na jejichž přepravu se nejčastěji ptáte

Seznam předmětů, na jejichž přepravu se nejčastěji ptáte, naleznete zde

Přeprava střelných zbraní a střeliva

Přeprava ozbrojených osob na palubě letadel určených pro civilní leteckou dopravu je zakázána, pokud se najedná o přepravu ozbrojených osob dle zvláštního právního předpisu platného na území České republiky nebo k tomu není vydáno výslovné pověření nebo povolení Ministerstva vnitra. Vývoz, dovoz a případně tranzit zbraní a střeliva je upraven zákonem č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů.

Přepravu střelných zbraní a střeliva mají cestující povinnost předem deklarovat letecké společnosti, resp. Policii ČR. Bezpečnostní kontrola takto deklarovaných zbraní a střeliva, včetně kontroly Policií ČR, se standardně provádí v prostoru přepážek nadrozměrných zavazadel příslušného terminálu.

Detekční kontrola uvnitř odbavených zavazadel

V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evropské unie provádí pracovníci bezpečnostní kontroly detekční kontroly uvnitř odbavených zavazadel. Během tohoto procesu mohou být některá zavazadla otevřena a fyzicky zkontrolována na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Postup má chránit cestující a předejít naložení výbušných látek do nákladního prostoru letadla.

Průběh kontroly

 • Fyzická kontrola probíhá za velmi přísných bezpečnostních podmínek. Díky spolupráci s výrobci zavazadel a bezpečnostních zámků mohou zaměstnanci letiště otevřít většinu zavazadel bez poškození.
 • Celý postup je dokumentován a elektronicky monitorován.
 • Do každého zkontrolovaného zavazadla cestující dostane zprávu o průběhu kontroly včetně instrukcí k dalšímu postupu.
 • Zavazadlo bude zároveň opatřeno ochrannou fólií s obrandovanou lepicí páskou, která bude majitele upozorňovat, že prošlo kontrolou.

Postup v případě poškození zavazadla

Při některých formách zabezpečení (integrovaný zámek bez tzv. TSA) může během otevření zavazadla dojít k jeho poškození a nemožnosti toto zavazadlo znovu uzavřít a uzamknout. V takovém případě bude zavazadlo kromě ochranné fólie vybaveno také stahovacími popruhy s logem Letiště Praha.

V případě poškození zavazadla prosíme cestující, aby se obrátili na přepážku reklamací zavazadel v cílové destinaci, kde pracovník reklamací zavazadel s vámi sepíše reklamační protokol. Protokol obsahuje referenční číslo a kontakt pro další komunikaci s leteckou společností. V případě dodatečné reklamace (např. zjistíte-li poškození zavazadla mimo prostory letiště), je nutné nejpozději do 7 dnů od uskutečněného letu kontaktovat vaši leteckou společnost a vyřídit přímou reklamační žádost (v souladu s nařízením Evropské rady č. 2027/97). 

V případě dalších dotazů kontaktujte informační linku na čísle +420 220 111 888

Jak předejít poškození zavazadla

Abyste předešli možnému poškození zavazadla při detekční kontrole, používejte, prosím, kufry s tzv. TSA zámky (jsou označeny červeným diamantem), balící fólie či visací zámky, které je možné přeštípnout bez poškození zavazadla.