V čele Letiště Praha, a. s. stojí čtyřčlenné představenstvo.

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA 
Předseda představenstva
Václav Řehoř je odpovědný za oblast leteckého obchodu, řízení kvality a safety procesů, korporátní a marketingovou komunikaci, kontrolu kvality bezpečnosti, letištní koordinaci, audit, řízení rizik a complience, řízení lidských zdrojů, Corporate Governance a právní věci. Od roku 2006 působil jako finanční ředitel a jednatel ve firmě CCS ze skupiny Fleetcor Technologies a od října 2007 do roku 2011 byl tzv. acting CEO/generálním ředitelem této společnosti. Během své třiadvacetileté pracovní kariéry působil na různých pozicích ve společnostech v ČR, Velké Británii a v Kanadě. V posledních osmi letech před příchodem na letiště pracoval pro firmy vlastněné private equity fondy: Advent International, ARX Equity Partners nebo Benson Oak. Vystudoval ČZU v Praze, kde získal i doktorát se zaměřením na ekonomiku a řízení podniku. Na PIBS při VŠE v Praze/The Manchester Metropolitan University absolvoval MBA.

Ing. Jiří Kraus
Místopředseda představenstva
Jiří Kraus působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Je zodpovědný za letecký provoz, správu energetiky a technologií, ochranu životního prostředí, oblast rozvoje, investic, facility služby, správu budov a údržbu ploch. Na Letišti Václava Havla Praha působí již od roku 1997, kdy měl na starosti zejména oblasti elektro-energetických systémů a investiční výstavby (např. stavbu Terminálu 2). Do Letiště Praha, a. s., přišel ze společnosti Poldi Kladno.

Ing. Radek Hovorka
Člen představenstva
Radek Hovorka je součástí představenstva Letiště Praha, a. s., od března 2018. Zodpovídá za oblast ekonomiky, controllingu a plánování, informačních a komunikačních technologií, rozvoje technologií a neleteckého obchodu a centrálního nákupu a logistiky. Do jeho působnosti spadají i produkty a služby jako jsou parkování, letištní salónky, VIP Servis či stravování. Již od roku 2016 se podílel na vedení tehdejší Skupiny Český aeroholding, pod kterou spadalo i Letiště Praha. Před příchodem na letiště působil v IBM Česká republika, kde posledních pět let zastával funkci finančního ředitele a jednatele společnosti. V IBM zároveň od roku 2012 zastával pozici finančního ředitele pro region zahrnující Česko, Slovensko a Maďarsko. Během svého působení v IBM se ve finanční oblasti spolupodílel na transformaci české pobočky směrem k poskytování komplexních řešení a IT služeb s vysokou přidanou hodnotou. Radek Hovorka vystudoval účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a je držitelem diplomu Asociace certifikovaných účetních (ACCA) v oblasti mezinárodního finančního reportingu.

Ing. Milan Špaček
Člen představenstva
Milan Špaček působí v představenstvu Letiště Praha, a. s., od roku 2014. Zodpovídá za složky, které mají na starosti zajištění bezpečnosti letiště. Do jeho gesce spadá vedení strategie a správy bezpečnosti, Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, ostraha letiště, bezpečnostní kontrola cestujících a zavazadel, detekce a analýza rizikového chování a nový fenomén - informační bezpečnost. Před příchodem na letiště působil mj. jako manažer pro bezpečnost a bezpečnostní ředitel Českých drah, a.s. Vystudoval Vysokou vojenskou školu a v následném osobním vzdělávání se věnoval oboru interního auditu na Českém institutu interních auditorů, jehož se stal v roce 2002 členem.